Kort samengevat wat u moet weten over onze brandstofkwaliteit vergeleken met de grote oliemaatschappijen.
De benzine van Tango komt bij dezelfde olieraffinaderijen en brandstofdepots vandaan als de grote oliemaatschappijen. Alle benzines bevatten additieven om de brandstofsystemen schoner te maken. Bij de "speciale benzines" van de grote oliemaatschappijen wordt soms meer of een ander additief toegevoegd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat u door de extra of speciale additieven niet zuiniger rijdt. Doordat nieuwe "speciale benzines" in het voorjaar geïntroduceerd worden, kan het lijken dat u zuiniger rijdt. Bij Tango tankt u dezelfde Euro, euro's goedkoper.

Wilt u meer weten? Lees dan verder.


Hebben de grote oliemaatschappijen "speciale benzines"?
De grote oliemaatschappijen vertellen u graag met veel moeilijke woorden dat ze "speciale benzine" verkopen die uw motor schoner maakt en waarmee u zuiniger rijdt. Met veel reclamegeld wordt deze boodschap er bij de automobilist ingeprent.

Hoe bevoorraden de grote oliemaatschappijen hun tankstations dan met deze "speciale benzine"?
In Nederland zijn ruim 4.000 tankstations. Al deze tankstations moeten bevoorraad worden met brandstof. Maar niet alle oliemaatschappijen hebben eigen raffinaderijen of brandstofdepots in Nederland. Sterker nog: er zijn slechts enkele bevoorraadpunten in Nederland voor al deze tankstations.

Kaart Nederland 2PNG_groot

De grote oliemaatschappijen hebben - net als Tango - afspraken gemaak met een aantal van de bevoorraadpunten in Nederland. De tankstations worden dan bevoorraad vanuit het dichtstbijzijnde punt. Hierdoor wordt het vervoer van gevaarlijke stoffen tot een minimum beperkt en bovendien houdt dit de vervoerskosten laag. Bij Tango profiteert de klant van deze besparing.

Wat maakt de brandstoffen van de grote oliemaatschappijen dan zo speciaal?
Dat is een goede vraag. De brandstof die zij bij deze bevoorraadpunten ophalen is namelijk overal hetzelfde aangezien het moet voldoen aan specifieke Europese Normen (EN228 en EN590). De Tango tankwagen neemt dus dezelfde brandstof mee als de grote oliemaatschappijen.

Is er dan echt geen verschil tussen Tango benzine en de "speciale benzines"?
Nee, de meeste oliemaatschappijen voegen aan de brandstof additieven toe die de brandstofsystemen schoonhouden. Ook Tango. Bij de "speciale benzines" van de grote oliemaatschappijen worden er soms meer additieven toegevoegd.

Rijdt u dankzij de extra additieven in de "speciale benzines" dan zuiniger?
Nee, maar dat hoeft u niet van ons aan te nemen, wij verwijzen u hieronder graag naar een aantal van de vele onafhankelijke bronnen die dit bevestigen:

* Wetenschappelijk onderzoek van Vara Kassa heeft uitgewezen dat u niet zuiniger rijdt met dure premium benzine. In de uitzending van 20 november 2010 zult u ook zien dat additieven niet zorgen voor een schonere motor.

* Een analyse van miljoenen tankbeurten door tankpasbedrijf Travelcard wees eveneens uit dat "premium rijders" niet verder komen op een tank benzine. Bekijk voor de onderzoeksresultaten de uitzending van Keuringsdienst van Waarde van 4 november 2010.

De mythe van "het laatste restje"
U zult het misschien weleens gehoord of gelezen hebben. De onbemande tankstations zijn zo goedkoop omdat de benzine het laatste restje uit het brandstofdepot is. Waar komt deze mythe vandaan? In het verleden waren er honderden brandstofdepots in Nederland. Iedere oliemaatschappij had zijn eigen netwerk. Witte pompen konden toen inderdaad weleens "het laatste restje" kopen. Onder andere door strengere milieueisen zijn er van al die brandstofdepots nog maar enkele over. Deze depots moeten ruim 4.000 tankstations bevoorraden, ca. 10 miljard liter per jaar. "Het laatste restje" bestaat dus al jaren niet meer omdat er voor deze hoeveelheid brandstof een continue aan- en afvoer van brandstoffen is.

Tot slot: Weet u waarom nieuwe "speciale benzines" altijd in het voorjaar geïntroduceerd worden?
Het is u misschien nooit opgevallen, maar nieuwe "speciale benzines" worden altijd in het voorjaar geïntroduceerd. In de winter rijdt u namelijk minder zuinig. Allereerst omdat het langer duurt voordat uw motor warm is. Ten tweede omdat u in de winter zogenaamde "winterbenzine" tankt. Deze bevat meer lichte componenten om de motor beter te laten starten bij lage temperaturen. Door deze beide invloeden rijdt u echter minder zuinig. Het aanbieden van "winter- en zomerbenzine" is overigens een wettelijk eis.

Conclusie
De benzine van Tango komt bij dezelfde raffinaderijen en brandstofdepots vandaan als de grote oliemaatschappijen. De meeste oliemaatschappijen voegen aan de brandstof additieven toe die de brandstofsystemen schoonhouden. Ook Tango. Bij de "speciale benzines" van de grote oliemaatschappijen worden soms meer additieven toegevoegd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat u door de extra additieven niet zuiniger rijdt. Doordat nieuwe "speciale benzines" in het voorjaar geïntroduceerd worden, kan het lijken dat u zuiniger rijdt.

Wij onderschrijven de conclusie van Vara Kassa:"Automobilisten die kiezen voor zogenaamde speciale benzines zijn een dief van hun portomonnee." Kijk hier voor een Tango tankstation bij u in de buurt en u ziet direct hoeveel u per liter bespaard voor dezelfde brandstof. U tankt namelijk dezelfde Euro, euro's goedkoper. Dat is vooruitgang!

En wilt u nog zuiniger rijden? Bespaar dan al gauw 10% brandstof dankzij de rijstijltips van het nieuwe rijden.

*In het artikel wordt geschreven over benzine. Dezelfde conclusies gaan op voor diesel.

 

Toevoeging van biobrandstoffen
Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare  brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong.  Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen.  De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen
De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen
Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.
Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.