Tango en het milieu

Tango voldoet aan de strengste milieueisen

Uiteraard zijn onze innovatieve onbemande tankstations uitgerust met de modernste technieken en voldoen ze aan de strengste milieueisen.

Geen grondververvuiling
Zo is de vloeistofdichte vloer aangesloten op een olie- en benzineafscheider (obas), ter voorkoming van lekkages van brandstoffen in de grond. De obas vangt de eventueel gelekte brandstoffen op en wordt regelmatig schoongemaakt. De opgevangen brandstoffen worden zorgvuldig afgevoerd.

Milieu _1

Brandstofdampen worden opgevangen
Daarnaast beschikt het tankstation over dampretoursystemen. Dit betekent dat zowel dampen afkomstig uit de ondergrondse opslagtanks als dampen afkomstig uit tankauto's in een gesloten systeem opgevangen worden. De dampen worden met de tankauto mee afgevoerd naar een opslagdepot waar de dampen verwerkt worden.

Milieu _2

Laagzwavelige diesel bij Tango
Ook de brandstoffen zelf voldoen aan de strengste milieueisen. Zo tankt u vanaf begin 2001 de zogenaamde laagzwavelige diesel. Deze diesel zorgt ervoor dat de uitstoot van zwaveloxide sterk wordt verminderd. Op deze manier rijdt u een stuk milieuvriendelijker.