Ik heb een vraag over de brandstof van Tango.

Bij Tango tank je dezelfde brandstof, maar voordeliger. Op al onze tankstations kun je benzine (Euro95) en diesel tanken. Je kunt ook bij een groot aantal van onze tankstations Super Plus (Euro98) tanken. Voor een overzicht van tankstations met Super Plus klik hier.

De brandstof van Tango komt van dezelfde olieraffinaderijen en uit dezelfde brandstofdepots als die van de grote oliemaatschappijen en voldoet aan de Europese Normen (EN228 en EN590). Klik hier als u meer wilt weten over onze brandstof.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Vanaf 1 okotber 2019 zal op alle Tango tankstations Euro 95 E10 verkrijgbaar zijn. Hierin zit tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol. Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit afval en/of landbouwgewassen. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels. E10 zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt omdat door de toevoeging van meer biobrandstof minder fossiele brandstoffen nodig zijn. Dit is beter voor het milieu.  

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine Euro 95 E10 is geschikt voor 9 van de 10 benzinemotoren en mag maximaal 10% duurzame bio-ethanol bevatten. Deze wordt ook wel ‘E10’ genoemd. Euro 95 E10 is op alle Tango tankstations verkrijgbaar.
Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel ‘B7’ genoemd.