Ik heb de indruk dat ik meer getankt heb dan er in mijn tank past.

Het komt wel eens voor dat het lijkt alsof het aantal liters niet klopt met de inhoud van uw tank. Graag informeren wij u over de mogelijke oorzaak hiervan.

Grootte tank

De daadwerkelijke tank in een auto is altijd groter dan aangegeven in het onderhoudsboekje. Dit is zo omdat er om veiligheidsredenen altijd een bepaalde hoeveelheid lucht in de tank moet zitten. Ook heeft iedere tank een overvulbeveiliging. Normaliter is het de overvulbeveiliging die aangeeft dat de tank vol zit en waardoor de pomp afslaat. Het komt echter weleens voor dat de overvulbeveiliging in de tank van de auto niet goed werkt en de in de tank voor lucht bestemde ruimte ook wordt gevuld met brandstof.

IJking

Onze pompen worden ieder jaar, volgens wettelijke voorschriften, door een erkend bedrijf geijkt. Een onafhankelijke instantie die de controle op de ijkwet handhaaft voert bovendien regelmatig onaangekondigde controles uit.

Agentschap Telecom

Indien u twijfelt aan de juistheid van de pomp, kunt u contact opnemen met het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken. Deze verzorgt het toezicht op de naleving van o.a. de metrologische wetgeving (de Metrologiewet).

Het Agentschap Telecom heeft als belangrijkste functie de bescherming van de consument en kan ook alleen door consumenten worden ingeschakeld. Meer infomatie over Agentschap Telecom vindt u op www.agentschaptelecom.nl.