Ik heb de indruk dat ik geen of te weinig brandstof heb ontvangen.

IJking

Onze pompen worden ieder jaar, volgens wettelijke voorschriften, door een erkend bedrijf geijkt. Bovendien worden regelmatig onaangekondigde controles uitgevoerd door een onafhankelijke instantie welke de controle op de ijkwet handhaaft.

Agentschap Telecom

Indien u twijfelt aan de juistheid van de pomp, kunt u contact opnemen met het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken. Deze verzorgt het toezicht op de naleving van o.a. de metrologische wetgeving (de Metrologiewet).

Het Agentschap Telecom heeft als belangrijkste functie de bescherming van de consument en kan ook alleen door consumenten worden ingeschakeld. Meer infomatie over Agentschap Telecom vindt u op www.agentschaptelecom.nl.