De kwaliteitsbrandstoffen van Tango

 

Euro 95, Diesel en Super Plus 98

Bij Tango kun je terecht voor de brandstoffen Euro 95, diesel en Super Plus 98. Wij kunnen deze kwaliteitsbrandstoffen goedkoper aanbieden door te besparen op kosten.

Hoe gaat het in zijn werk?

Alle grote oliemaatschappijen bieden hun geraffineerde brandstoffen aan op de internationale oliemarkt. Dat geldt ook voor Kuwait Petroleum, het moederbedrijf van Tango. Wij kopen deze brandstoffen in en vervoeren deze naar de verschillende brandstofdepots in Nederland.

Brandstofdepots

De brandstofdepots zijn strategisch verdeeld over Nederland. Elke maatschappij maakt gebruik van deze depots. Zo hoeft een tankwagen niet door heel Nederland te rijden om de tankstations te bevoorraden. Iedere maatschappij heeft dus dezelfde basisbrandstof.

Kwaliteitsbrandstoffen

Elk merk voegt hulpstoffen toe aan de basisbrandstof om deze beter te laten verbranden en de motor te laten reinigen. Dit doet Tango ook. Onze research-afdeling doet onderzoeken naar de meest optimale receptuur, zodat we met recht kunnen zeggen dat wij kwaliteitsbrandstoffen aanbieden.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolie-raffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong.  Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen.  De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

  • Euro 95: benzine die geschikt is voor benzinemotoren van na 2002, deze brandstof mag tot 10% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E10 genoemd.
  • Super Plus 98: benzine die geschikt is voor alle benzinemotoren, deze brandstof mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd. Bij Tango bevat de Super Plus 98 geen ethanol. 
  • Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.