Het afgeschreven bedrag is mogelijk niet juist.

Om te controleren of het tanken en de betaling juist is gegaan, kunt u het beste het bedrag van de tankbon vergelijken met het bedrag dat daadwerkelijk is afgeschreven van uw bankrekening.

Het bedrag op mijn tankbon komt:

1. NIET overeen met het bedrag dat daadwerkelijk van mijn rekening is afgeschreven.

Het komt helaas soms voor dat een klant de tankbon van de vorige klant krijgt. Dit kan door een technische storing komen of omdat de vorige tanker zijn bon niet heeft meegenomen.

U kunt controleren of een bon ook daadwerkelijk van u is, door het tijdstip op de tankbon te vergelijken met het tijdstip op uw bankafschrift. Komen beide tijdstippen niet exact overeen, dan heeft u de tankbon van de vorige klant.

Wilt u alsnog uw eigen tankbon ontvangen, gaat u dan naar dit formulier. Let op: uw kopie-tankbon kunt u 24 uur na uw tankbeurt opvragen.

2. WEL overeen met het bedrag dat daadwerkelijk van mijn rekening is afgeschreven.

Vult u dit formulier in en wij gaan het voor u uitzoeken.